Inwertery prądu

Zalety nowoczesnych falowników fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na ekologiczną produkcję energii elektrycznej z promieni słonecznych. Widok ciemnych paneli na dachach domów jest w Polsce coraz częstszy ? moc fotowoltaiki w czwartym miesiącu tego roku wyniosła 13 480,8 MW. Taka ilość energii elektrycznej dostarczona została zarówno przez zawodowe, jak i niezależne elektrownie fotowoltaiczne, z czego te drugie odpowiadają za produkcję ponad 12 880 MW. Każdy zainteresowany użytkownik energii elektrycznej może zamontować instalację na swoim dachu.

Nowoczesne falowniki fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczneKluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik, czyli inwerter. Jego głównym zadaniem jest zmiana prądu stałego w zmienny. Bez tego wykorzystanie wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne energii byłoby praktycznie niemożliwe. Falownik dostosowuje prąd do tego, żeby możliwe było jego wykorzystanie w sieciach elektrycznych niskiego napięcia. Parametry energii elektrycznej to napięcie 230 lub 400 V oraz częstotliwość 50 Hz. Inwerter może także posiadać szereg dodatkowych funkcji kontrolnych oraz sterujących. To element, który łączy panele z siecią elektryczną lub magazynami energii, zależnie od typu i przeznaczenia instalacji. Domowe instalacje elektryczne nie są przystosowane do wykorzystywania prądu stałego. Każdy nowoczesny falownik fotowoltaiczny 10kW składa się z kilku elementów. Najpierw prąd przechodzi przez klasyczny prostownik, a następnie przez pośredni element złożony z kondensatorów. Na tym etapie prąd jest stabilizowany i wygładzany. W końcowym elemencie złożonym z tranzystorów prąd stały konwertowany jest na naprzemienny.

Inwertery prąduNadawane są mu też odpowiednie parametry, takie jak napięcie i częstotliwość. Oprócz tych elementów falownik posiada także elektroniczny układ sterowania i system zabezpieczeń. Pozwala to chronić instalację fotowoltaiczną przed awariami oraz monitorować parametry jej pracy. Dostępne są urządzenia, które posiadają moduł WiFi, dzięki czemu można na bieżąco monitorować parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Dostępne są trzy rodzaje falowników fotowoltaicznych. Sieciowe, wyspowe oraz hybrydowe. Falowniki sieciowe służą do przekazywania nadwyżki do sieci energetycznej. Z ich pomocą nie można ładować baterii, magazynów energii i akumulatorów ? do tego służą falowniki wyspowe, czyli off-grid. Nie pozwalają one na połączenie z siecią, ale nadwyżkę energii przekazują do magazynów i akumulatorów. Ostatni typ falowników pozwala na jedno i drugie ? jest najbardziej uniwersalny, ale jednocześnie najdroższy.

Falownik, nazywany inaczej inwerterem, pozwala także regulować  wartość napięcia i częstotliwości. Odpowiednio dobrane, dokładnie sprecyzowane parametry tego komponentu pozwalają na optymalną pracę całego urządzenia. Dzięki takim rozwiązaniom coraz więcej osób w Polsce decyduje się na pozyskiwanie energii z zielonych źródeł. 

 

Dodaj komentarz