Taras

Najpopularniejsze metody hydroizolacji tarasów

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się specjalistyczne materiały do zabezpieczenia tarasów i balkonów przed niekorzystnym działaniem wody. Ich dobranie powinno być podyktowane kryteriami takimi, jak rodzaj zabezpieczanego elementu konstrukcyjnego oraz zakres pracy podłoża. Przyjmuje się, że im większa powierzchnia, tym aplikowane materiały powinny być bardziej elastyczne.

TarasElastyczne połączenie opisywanych materiałów jest szczególnie istotne w tych miejscach, gdzie występują znaczne naprężenia konstrukcyjne lub materiałowe. Chodzi tutaj na przykład o wszelkie połączenia pomiędzy powierzchnią poziomą, a ścianą. W tych miejscach powinno się stosować więc szczególnie wszystkie te preparaty, które posiadać będą zdolność do mostkowania rys. Taka właściwość w tych miejscach jest bardzo ważna, gdyż gwarantować będzie utrzymanie szczelności nawet w przypadku pojawienia się zarysowań. Sztywna powłoka hydroizolacyjna w takich miejscach po prostu pęknie, na przykład na skutek silnego nasłonecznienia, nie stanowiąc dłużej wystarczającej bariery przed wnikaniem wilgoci. Na dobór odpowiedniego materiału hydroizolacyjnego zwrócić należy również wtedy, gdy balkon lub taras położone są bezpośrednio nad pomieszczeniem.

TarasNiewłaściwa hydroizolacja w takiej sytuacja w takich przypadkach mogłaby spowodować w najlepszym przypadku powstanie nieestetycznych zacieków. Zazwyczaj jednak, powodować to będzie zwiększone ryzyko rozwoju w opisywanym pomieszczeniu grzyba czy też pleśni, z którymi walka jest bardzo skomplikowana. Taka korozja biologiczna z kolei jest w dłuższej perspektywie poważnym zagrożeniem dla zdrowia domowników, ale także i integralności konstrukcji całego obiektu. Właśnie z tego względu tak istotne jest zastosowanie właściwej hydroizolacji, nawet w budynkach murowanych, które również są bardzo narażone na niekorzystne efekty korozji biologicznej. Oczywiście, wykonanie takiego zabiegu zabezpieczającego, zlecić należy jedynie profesjonalistom.

Hydroizolacja balkonów czy też tarasów odgrywa aktualnie bardzo poważną rolę. Wszystko przez wzgląd na fakt, że jest jedynym skutecznym rozwiązaniem, aby w skuteczny sposób zabezpieczyć się przed negatywnymi i poważnymi następstwami ekspozycji pewnych części budynku na wilgoć. Aby osiągnąć pełną skuteczność wykonania opisywanego zabiegu, bardzo ważne jest prawidłowe dobranie wykorzystywanego materiału hydroizolacyjnego. W pewnych, kluczowych miejscach, wykorzystywać należy jedynie materiały częściowo elastyczne.