utylizacja odpadów niebezpiecznych

Jakie odpady niebezpieczne generuje człowiek?

Na co dzień nie zwraca się uwagi na to, jakie odpady powstają i które z nich wyrzuca się do pojemników. Zazwyczaj wszystkie nazywa się odpadami komunalnymi, gdyż pochodzą z codziennego użytku i generowane są na terenie gospodarstwa domowego. Jest to jednak nie prawda, gdyż wiele z powstających śmieci należy do tych niebezpiecznych, czyli mających wpływ na życie bądź zdrowie ludzi lub zwierząt. Niektóre z nich mają również kluczowe znaczenie dla środowiska.

Utylizacja odpadów a zezwolenia

utylizacja odpadów niebezpiecznychKtóre odpady można uznać za niebezpieczne? Do odpadów niebezpiecznych zaliczyć można między innymi różnego rodzaju sprzęty elektroniczne i elektryczne, w tym urządzenia RTV i AGD, a także pozostałości po środkach konserwujących ? farby, żywice, lakiery, kleje i inne, służące, chociażby do zabezpieczania drewna. Lista najpopularniejszych odpadów niebezpiecznych jest dłuższa i w jej skład wchodzą środki czystości, w tym rozpuszczalniki lub substancje wybielające, a także wszelkiego rodzaju środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć (niektóre termometry, świetlówki). Wiele osób nieświadomie wyrzuca do pojemników na odpady komunalne takie śmieci jak baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery do drukarek, a także oleje samochodowe oraz przeterminowane lekarstwa. Wszystkie te odpady stanowią spore zagrożenie dla środowiska, przez co za umieszczenie ich w pojemnikach na odpady komunalne może grozić wysoka kara grzywny, na wniosek między innymi osób odpowiedzialnych za regularny wywóz śmieci.

utylizacja odpadów niebezpiecznychWłaściwa utylizacja odpadów niebezpiecznych powinna przebiegać w kontrolowanych warunkach i wykonywać ją powinny przedsiębiorstwa, które mają niezbędne certyfikaty i zezwolenia oraz dysponują właściwą przestrzenią na składowanie tego typu odpadów. O ile baterie bardzo często zbierane są do pojemników publicznych, tak w przypadku pozostałych śmieci, konieczne może okazać się wezwanie właściwej firmy prywatnie. Zakłady zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych pozbędą się śmieci za niewielką opłatą. Po skontaktowaniu się z wybraną firmą w regionie (lub czasami nawet poza nim), warto spakować i odpowiednio oznaczyć typy odpadów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwo, które przyjedzie je odebrać, pobierze opłatę, która zależna jest między innymi od ilości posiadanych śmieci. Poza wymienionymi wcześniej odpadami, do tych niebezpiecznych zakwalifikować można również azbest, odpady zwierzęce, niektóre pozostałości po materiałach budowlanych lub nawet kosmetyki. Warto mieć to na uwadze, segregując śmieci, by nie dostać mandatu.

Dodaj komentarz