przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jak przebiega budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

Ze względu na liczne zalety przydomowych oczyszczalni ścieków, coraz więcej osób decyduje się na instalację tego systemu na działce. Po dokonaniu kalkulacji finansowych okazuje się, że jest to znacznie tańsze w eksploatacji rozwiązanie niż klasyczne szambo. Należy jednak pamiętać, że wymaga ono sporo miejsca, ponieważ jest jest znacznie bardziej rozbudowane od klasycznych zbiorników.

Oczyszczalnia koło domu

przydomowa oczyszczalnia ścieków	Kiedy już uda nam się załatwić wszelkie formalności możemy umówić ekipę montażową, która zajmie się instalacją wszystkich elementów systemu. Najczęściej prace rozpoczynają się od wytyczenia na terenie miejsc, w których znajdą się poszczególne elementy oczyszczalni. W zależności od tego, czy interesuje nas jedynie podstawowy system (zbiornik dwukomorowy ze złożem biologicznym), czy bardziej rozbudowane rozwiązania, ilość miejsca będzie różna. W przypadku, gdy zdecydujemy się na wykonanie oczyszczalni wyposażonej w rurki drenarskie odpowiedzialne za odprowadzenie oczyszczonej wody w grunt, powierzchnia zabudowy może sięgać nawet kilkunasty metrów kwadratowych. Po zakończeniu wytyczania, na terenie inwestycji pojawia się ciężki sprzęt. Koparka wykonuje otwory o wielkości adekwatnej do rozmiarów zbiorników. Przed umieszczeniem zbiornika i innych elementów oczyszczalni w gruncie należy zadbać o odpowiednie przygotowanie dna wykopu. Aby móc osadzić w nim zbiornik, należy wybrać niepotrzebny grunt oraz dokładnie wyrównać, aby zgadzało się z wytycznymi projektanta.

przydomowa oczyszczalnia ścieków	Następnie, przy pomocy dźwigu zbiornik osadza się w ziemi, a po wykonaniu przyłącza do instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w domu zasypać gruntem. Przyłącze powinno być jak najbardziej szczelne, aby uniemożliwić ściekom wnikanie w głąb gruntu. Po zakończeniu tego etapu, rozpoczyna się osadzanie rurek drenarskich. Konieczne jest, aby znajdowały się one poniżej granicy przemarzania gruntu ? inaczej przydomowa oczyszczalnia ścieków w Poznaniu (lub każdej innej miejscowości) w okresie zimy nie będzie działała tak, jak powinna. Rury drenarskie powinny być umieszczone w miejscu, w którym występuje grunt niespoisty, dlatego po ich odpowiednim zainstalowaniu wykop zasypuje się właśnie taką ziemią.

Ponieważ drenaż jest zbudowany z niewielkich rurek bardzo istotne jest to, aby odpowiednio je zabezpieczyć przed pyłem znajdującym się w gruncie. Może on przyczynić się do zatkania otworów i uniemożliwić odprowadzenie wody. Dlatego rury otula się geowłókniną, która umożliwi przesiąkanie wody i jednocześnie będzie pełnić funkcję dylatacji pomiędzy tworzywem sztucznym a ziemią.

Dodaj komentarz