odwierty geotechniczne

Jak istotne są odwierty geotechniczne?

Profesjonalni geolodzy przekonują, że bardzo duża część ich klientów ? wśród których są również inwestorzy, projektanci, a nawet urzędnicy ? nie zdaje sobie sprawy z konieczności przeprowadzania odpowiednich badań geotechnicznych przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sam proces podają w wątpliwość i uważają za nieuzasadniony.

Odwierty i rozpoznanie gruntu

odwierty geotechniczneTymczasem wydanie opinii geotechnicznej jest elementem ustanowionym przez rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, a co za tym idzie wymaganym przez prawo i niezbędnym do właściwego przeprowadzenia budowy. Badania wykonuje się w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu, na którym powstać ma nowy budynek. Dzięki wydanej na tej podstawie opinii nie tylko jego projekt zostanie dopasowany do konkretnych właściwości geologicznych, ale również prace budowlane zostaną dostosowane do specyficznych właściwości podłoża, dzięki czemu zachowane zostanie bezpieczeństwo zarówno posadowienia obiektu budowlanego, jak i pracowników, którzy będą go dokonywać. Wstępnie są wykonywanie badania przed zakupem danej działki, następnym etapem są odwierty geotechniczne przed budową obiektu (w szczególności rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych).

odwierty geotechniczneBadania są kontynuowane również podczas wykonywania robót ziemnych, dla sprawowania kontroli nad poprawnością przeprowadzanych robót, oraz ewentualnie na etapie powykonawczym, kiedy przeprowadzane są ekspertyzy dotyczące przyczyn awarii podczas prac. Na podstawie rozeznania wykonywanego przez wykwalifikowanego do tego geologa inwestor otrzymuje informacje dotyczące modelu budowy geologicznej podłoża, parametrów wytrzymałościowych gruntów w nim występujących, głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej oraz zalecanego sposobu posadowienia obiektu. Oprócz tego dowiemy się, czy podłoże wymaga wzmocnienia lub odwodnienia oraz jakie środki ostrożności powinniśmy podjąć podczas wykonywania robót fundamentowych. Istotnymi informacjami mogą również okazać się oszacowane parametry wytrzymałościowe dla poszczególnych warstw gruntu, które bezpośrednio wpływają na jego nośność, z kolei otrzymane wyniki pozwalają na wykonanie specjalistycznych analiz.

Świadomość tego, na jakiego rodzaju gruncie będziemy rozpoczynać budowę wpływa nie tylko na bezpieczeństwo naszej inwestycji, ale również pracowników, którzy będą ją realizować. Ponadto sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest wymagane przez polskie prawo ? tym samym skorzystanie z usługi doświadczonego geologa będzie rozsądnym wyborem przed rozpoczęciem nowej budowy.

Dodaj komentarz