Nowoczesna instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne ? dawniej i dziś

Zmiany spowodowane postępem zauważa się w każdej działalności, także w tej, która od lat zajmuje się doprowadzaniem energii do budynków mieszkalnych oraz produkcyjnych. Obecnie stosuje się rozbudowane systemy mające na celu wyposażyć w prąd urządzenia codziennego użytku. Dodatkowym aspektem, na który obecnie elektrycy muszą zwracać uwagę, są nowoczesne systemy służące do klimatyzacji przestrzeni użytkowej oraz inne urządzenia wchodzące w skład inteligentnego domu. Jak było dawniej?

Czasy instalacji elektrycznych

Nowoczesna instalacja elektrycznaOkres drugiej wojny światowej spowodował ogromne zniszczenia, zarówno dotyczące budynków, jak i archiwów. Całe szczęście przetrwało wiele ilustracji dokumentujących to, z czego składały się ówczesne instalacje elektryczne. Ówcześnie wyróżniano wiele typów łączników, wśród nich były m.in. warstwowe, dwubiegunowe, trójbiegunowe, podświetlane, wgłębione, okapowe, stajenne, okapturzone, pociągliwe, podtablicowe i gruszkowe. Model dobierano pod względem pomieszczenia, w którym miało to urządzenie się znaleźć. Urządzenie to było przeznaczone do włączania bądź wyłączania prądu w danym obwodzie elektrycznym. Kolejnym ważnym elementem dawnych instalacji były gniazdka, które tak jak dzisiaj służyły do przyłączania odbiorników wymagających do działania energii elektrycznej. Dawniej wyróżniano gniazda dwubiegunowe oraz trójbiegunowe.

Nowoczesna instalacja elektrycznaCo więcej, rozwiązania stosowane przed wojną wyposażane były w uziemienie, to co znajdowało się we wtyczce – obecnie znajduje się w gniazdku. Uziemienia, które znamy z aktualnie znanych kontaktów, stały się popularne dopiero po drugiej wojnie światowej. Przedwojenne instalacje były uziemiane do rur wodociągowych w związku z tym, że dawniej napięcie znajdujące się w gniazdkach wynosiło 220V – obecnie wynosi ono 230V. Późniejsze lata nie przynosiły innowacyjnych rozwiązań, przybory wykorzystywane do doprowadzania energii do domów były bardzo podobne w swojej budowie, jak i zastosowaniu. Wielką zmianą przywitały polskich elektryków lata 70, od tamtego momentu znana była tzw. ?wierbka? ? prekursor obecnie znanych włączników światła. Popularna głównie za sprawą stosowania jej w wieżowcach z wielkiej płyty, nadal można się z nimi spotkać w długo nieremontowanych mieszkaniach.

Porównując ubiegłe lata z obecnymi, można zauważyć bardzo duży postęp technologiczny, których początki uchwycono na wielu rycinach i ilustracjach. Nawet obecnie spoglądając na gniazdka znajdujące się w nowoczesnych mieszkaniach, dostrzegalna jest diametralna różnica na którą wpłynęło wiele lat rozwoju. Dawne rozwiązania w obecnych czasach charakteryzowałyby się zdecydowanie mniejszą funkcjonalnością oraz gorszym dostępem do uszkodzonego okablowania. Lepiej było kiedyś czy jest teraz?

Dodaj komentarz