Czym wyróżnia się beton mrozoodporny?

Beton mrozoodporny, należy obecnie do jednych z bardziej popularnych jego rodzajów, szczególnie gdy mowa jest o zastosowaniach typowo profesjonalnych. Beton ten, chociaż z pozoru wyglądać będzie jak zwykła jego odmiana, różni się istotnie poszczególnymi parametrami, ale także i sposobem jego wytwarzania. Aby uzyskać taki właśnie beton, dostosować się należy do kilku, zdecydowanie ważnych wskazówek.

Beton mrozoodporny – co warto o nim wiedzieć?

Przede wszystkim, aby możliwe było uzyskanie takiego właśnie betonu, baczną uwagę należy zwrócić na jego typ. W obecnym czasie przyjęło się, że beton o cechach mrozoodpornych, to beton BII, lub też ewentualnie beton BI. Kolejnym czynnikiem, który wpływać będzie na możliwość uzyskania przez beton podwyższonej mrozoodporności, może być po prostu wykorzystywanie do jego wytworzenia kruszywa, które cechować się będzie podwyższoną odpornością na mróz właśnie. Producenci betonu podkreślają bardzo często również, że jednym z prostszych sposobów na uzyskanie betonu mrozoodpornego, okazuje się ograniczenie miału, oraz drobnoziarnistego piasku do tworzenia zaprawy. Mogłoby się to bowiem niekorzystnie odbijać na konsystencji uzyskanej zaprawy, która jest decydująca dla odporności już zastygniętego betonu. Aby możliwe było uzyskanie betonu widocznie odpornego na mróz, bardzo ważne jest nie dopuszczenie do jego rozwarstwienia się.

Wszystkie te czynniki bowiem wskazywać mogłyby na zwiększoną ilość w betonie pęcherzyków powietrza. Powietrze, w przypadku betonu mrozoodpornego, odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli chodzi o wytrzymały beton mrozoodporny, pęcherzyki powietrza stanowią w nim bowiem swoisty bufor, który chronić będzie wnętrze struktury betonu przed niekorzystnym oddziaływaniem szkodliwych, bardzo niskich temperatur. Rolą pęcherzyków, jest więc dbanie o przerwanie kanalików powietrza, znajdujących się w każdym betonie, które mają tendencje do nasycania się wodą. To z kolei, mogłoby spowodować w efekcie ich zamarzanie, następnie nagłe rozszerzenia się pod wpływem zmian temperatur, oraz w efekcie – uszkodzenia betonu. W obecnym czasie, beton należy do jednych z bardziej popularnych, oraz częściej stosowanych materiałów w budownictwie. Wielu użytkowników tego właśnie surowca, docenią w szczególności jego zwiększoną odpornością, na którą wpływa jednak cały szereg czynników. Tymi o zdecydowanie największym znaczeniu okazują się być proporcje surowców użyte do stworzenia betonu, oraz zadbanie o odpowiednie ilości powietrza, znajdujące się w zaprawie, mającego udział w przerwaniu kapilar, które zwiększają ryzyko pęknięcia betonu.

Dodaj komentarz