bateria kondensatorów

Czym są dławikowe baterie kondensatorów?

Bateria jest tak naprawdę podstawowym urządzeniem do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Składa się one zazwyczaj z kilku komponentów, których praca uzależniona jest od aktualnego zapotrzebowania na moc. Bardzo popularną odmianą baterii są tak zwane baterie kondensatorów. Jest to rozwiązanie szczególnie rozpowszechnione, jeżeli chodzi o średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Dławikowa bateria do kondensatorów dla przedsiębiorstw

bateria kondensatorówWynika to z faktu, że tylko tacy odbiorcy energii byli rozliczani na podstawie ponadumownego poboru energii biernej. Od czasu pojawienia się nowoczesnych elektronicznych liczników energii, takim rozliczeniem za pobór energii biernej indukcyjnej zostali objęci również mniejsi odbiorcy. Właśnie dlatego tak ważne stało się wykorzystywanie podczas ich działania baterii kondensatorów, wyróżniających się wysoką skutecznością. Oczywiście, jest ona uzależniona w dużej mierze od prawidłowego dobrania tego typu urządzenia, jak również od jego prawidłowo przeprowadzonej instalacji. Dławikowa bateria kondensatorów może być obecnie zastosowana przez niemal każdego odbiorcę energii. Oczywiście jednak stosowanie takich mierników będzie mieć sens w przypadku tych odbiorców, którzy są rozliczani na podstawie ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej.

bateria kondensatorówZ pewnością inwestycję w takie baterie należy przemyśleć w sytuacji, kiedy to sposób naliczania należności za wykorzystywaną energię doprowadzał dotychczas do sporych wydatków. W takim wypadku jedynie inwestowanie w montaż baterii kondensatorów będzie mogło się okazać opłacalne i zwrócić się po krótkim czasie wykorzystywania. Obecnie spotkać się można z kilkoma zupełnie różnymi od siebie rodzajami baterii kondensatorów. Zwykłe baterie tego właśnie typu sprawdzać się będą tam, gdzie odkształcenia napięcia oraz prądu będą ograniczone. Dodatkowo ważne jest upewnienie się, że nie będzie występować zjawisko rezonansu z siecią. Zastosowanie takich baterii w miejscach, gdzie warunki te nie zostaną dotrzymane, spowoduje, że bateria taka bardzo szybko ulegnie zniszczeniu.

W obecnym czasie coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem w wielu przedsiębiorstwach są baterie kondensatorów. Dzięki nim zapobiec można sytuacji, w której sposób obliczania zapotrzebowania na energię elektryczną byłby dla nich wyraźnie niekorzystny. Bateria kondensatorów jest obecnie dostępna w kilku różniących się od siebie wersjach. Różnice pomiędzy nimi będą miały znaczny wpływ na ich możliwe zastosowania. W pewnych sytuacjach zastosowanie zwykłych baterii kondensatorów mogłoby się okazać niemożliwe.