nawadnianie zalewowe

Czy warto zainteresować się nawadnianiem zalewowym?

Nawadnianie roślin uprawnych jest niezwykle szerokim tematem ? stosuje się różne techniki, które dobiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych i glebowych, a także do gatunku roślin. Warzywa kapustne, cebulowe czy korzeniowe należy podlewać w inny sposób. Metoda nawadniania zalewowego ma swoje korzenie w starożytnym Egipcie, gdzie stosowano jej naturalną odmianę. Rzeka podczas wylewania niesie ze sobą muł, który korzystnie wpływa na glebę, nawożąc ją. Obecnie rolnicy stosują jednak zupełnie inne metody, które pozwalają im kontrolować ten proces.

Efekty nawadniania zalewowego

 nawadnianie zalewoweStosowane przez rolników nawadnianie zalewowe, którego zadaniem jest dostarczenie do gleby dużej ilości wody, wymaga stworzenia odpowiednich warunków. Kluczowy będzie dostęp do wody. Może ona pochodzić z sieci wodociągowej, ale o wiele korzystniej jest wykorzystać zasoby naturalne. W tym celu drąży się studnie głębinowe i doprowadza infrastrukturę przesyłową do naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Przed rozpoczęciem nawadniania należy przygotować groble, które będą oddzielały od siebie konkretne strefy, czyli kwatery. Nachylenie terenu powinno być jak najmniejsze. Metoda zalewowego nawadniania pól uprawnych sprawdza się tam, gdzie teren jest płaski i nie ma nadmiernej ilości rowów melioracyjnych. Dobrze wykonane i skuteczne nawadnianie zalewowe pozwala nasycić glebę wodą. Wysokość wody w kwaterze nie powinna przekraczać 20 centymetrów.

 nawadnianie zalewoweZapewnia to optymalne i długoterminowe nasycenie gleby. Tworząc system do nawadniania zalewowego, należy wydzielić kwatery, zbudować groble i położyć instalację. Od ostatniego elementu zależy wydajność systemu nawadniania. Straty w wodzie mogą wynikać z przeciekających rur i niedomkniętych kanałów. Nawadnianie zalewowe dobrze sprawdza się podczas uprawy roślin na glebach, które cechują się słabą przepuszczalnością. Woda przedostaje się do głębszych warstw gleby, dzięki czemu jest mniej podatna na odparowanie w trakcie suszy. Dostarczenie odpowiedniej ilości wody wpływa na jakość plonów.

Podczas nawadniania zalewowego cała powierzchnia pola zostaje nasycona wodą w równomiernym stopniu. Po przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury nie ma potrzeby wykonywania dużej ilości prac ? proces ten odbywa się samoczynnie. Nadmiar wody zostaje odprowadzony przygotowanymi wcześniej kanałami. Metoda ta ogranicza także rozwój chorób. Jest zalecana w przypadku uprawy roślin, które wykazują wysokie zapotrzebowanie na wodę. Raz przygotowane obszary zalewowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie.