projektowanie domów

Co należy uwzględnić podczas projektowania domu?

Na projekt budowlany składa się szereg różnych dokumentów, które muszą zostać przygotowane przez uprawnionego architekta. Szczegóły techniczne dotyczące kwestii architektonicznych reguluje Prawo budowlane, szczególnie w artykule 34. Z przepisów prawa wynika, że projekt domu to zbiór dokumentów przedstawiających kompleksowo plany inwestycji budowlanej.

Najważniejsze zasady projektowania domów

projektowanie domówWymaga się, aby projekt był w czterech kopiach, w formacie A4 oraz twardej oprawie. Dokumentacja musi składać się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część to projekt zagospodarowania terenu. Jest on powiązany z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Do jego przygotowania niezbędna będzie mapa do celów projektowych. Ta część projektu przedstawia całkowity wymiar działki budowlanej, odległość zabudowań od granicy działki czy usytuowanie domu na jej powierzchni. W projekcie zagospodarowania terenu niezbędne są także informacje o wymiarach zewnętrznych, dojazdach i podejściach do domu. Wszystkie obiekty umieszczone na terenie działki muszą znaleźć się na projekcie zagospodarowania: miejsce na kubły z odpadami, miejsca postojowe dla samochodów, a także niezbędne przyłącza, w tym studnie.

projektowanie domówNiezbędne będzie wskazanie parametrów powierzchniowych działki oraz opisanie ingerencji w środowisko naturalne. Nie można o tym zapomnieć. W takiej kwestii jak niedrogie projektowanie domów Wrocław ma wiele do zaoferowania ? na terenie miasta i w jego okolicach działa ponad setka firm architektonicznych. Wrocławskie firmy są w stanie przygotować także inne elementy projektu, w tym architektoniczno-budowlane. W ramach tej części przygotowuje się rzuty projektu budowlanego, które uwzględniają: wszystkie kondygnacje naziemne oraz podziemne, dach, więźbę dachową i rozkład fundamentów. Wrocławskie pracownie projektowe często wyceniają indywidualne projekty domów na podstawie ich metrażu. Zamawiane we Wrocławiu projekty zawierają także przekroje poprzeczne oraz podłużne. Skala rysunków nie może być mniejsza niż 1:100, a podczas rozbudowy obiektu lub jego adaptacji 1:50. Istotnym aspektem projektu domu jest informacja o wszystkich przyłączach oraz kształcie rozwiązań instalacyjnych.

Uwzględnia się przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej oraz elektrycznej. Każde rozwiązanie konstrukcyjne musi posiadać szczegółową charakterystykę. Wszystkie przegrody muszą mieć opisane parametry termoizolacyjne. Niezbędna będzie także charakterystyka energetyczna budynku, w której znajdzie się informacja o rocznym zapotrzebowaniu na energię.

Dodaj komentarz