Wyróżniki:
- łagodne, płynne linie i rzeźbiarskie formy,
- wzornictwo holistyczne, odnoszące się do otaczającego środowiska,
- stosowanie materiałów zarówno naturalnych jak i syntetycznych, z których łatwo wymodelować organiczne formy,
- subtelność formy,
- budynki, meble komponują się z otoczeniem, architektura wpisana w krajobraz,
- inspiracja zaczerpnięta z natury,
- projekty miały spełniać społeczne, fizyczne i duchowe potrzeby.

organic design

Organic design czerpał inspirację z natury, przyrody. Życie w zgodzie w naturze inspirowało twórców do tworzenia produktów i architektury używając subtelnych form, obłych kształtów, płynnych linii. Budynki wkomponywawano w krajobraz. Design respektował użytkowników, a forma podążała za funkcją. Styl ten emanował wrażliwością, harmonijnym, naturalnym wykończeniem i brakiem ostrych krawędzi. W projektach wykorzystywano barwy występujące w naturze, jasne pastelowe kolory, jasną zieleń.

Pierwsze projekty Organic Design powstały w okresie międzywojennym, natomiast rozkwit nastąpił dopiero po II wojnie Światowej. Projektanci okresu powojennego pragnęli wykorzystać zdobycze technologii wojennych do swoich prac, projektując produkty niezwykle harmonijne i jednocześnie o pozytywnym zabarwieniu. Twierdzili, że „koło czasu” powinno pracować na korzyść ludzi, prowadzić do nowych miejsc, a dotychczas jedynie marnowano zasoby, które przyniósł industrializm. Za prekursora kierunku uznaje się Franka Lloyd Wrighta i Charlesa Rennie Mackintosha, którzy czerpiąc inspirację z zasobów natury, uważali zarazem, że forma i funkcja to jedność. Współczesny organic design w swoich projektach uwzględnia oszczędność energii, korzysta z naturalnych materiałów, podkreśla odnawialne zasoby i recycling. Nurt ten dzięki swej uniwersalności, prostocie i założeniom trwa do dzisiaj i cieszy się dużym uznaniem.

Przedstawiciele:
Aalto, Charles i Ray Eames, Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh.Comment now!Trackbacks