Ruch Arts and Crafts powstał w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na masową produkcję, zapoczątkowaną przez rewolucję przemysłową, głosząc program odrodzenia sztuki i rzemiosła. Przedstawiciele tego nurtu, zainspirowani ideami angielskiego pisarza Johna Ruskina, pragnęli zwalczać eklektyzm, przesadną dekorację i produkcję przemysłową, którą prezentował styl wiktoriański. Uważano, że rewolucja przemysłowa poprzez masową produkcję doprowadziła do upadku gustu, osobowości i moralności ludzi. Arts and Craft spowodował powrót to wyrobów wykonywanych ręcznie, rzemiosła artystycznego. Miejsce wyrobów przeładowanych ornamentyką zaczęły zajmować formy prostsze, o dużych gładkich powierzchniach i linearnych kształtach, gdzie motywy często były zaczerpnięte z natury.

Wyróżniki stylu:
- proste formy
- inspiracja formami naturalnymi, florą i fauną,
- proste linearne kształty,
- abstrakcyjne formy, inspiracja ruchem i istotami mistycznymi,
- stosowanie wysokiej jakości materiałów,
- zainteresowanie sztuką gotycką, średniowieczną, używanie pogrubionych, wyraźnych form i mocnych kolorów.

Arts and Crafts, dążył do stworzenia metody oddziaływania estetycznego na produkcję przemysłową. Wierzono w moralne przesłanie sztuki. Rzemieślnicy pragnęli tworzyć sztukę użyteczną i funkcjonalną, jednak nie tracącą swoich estetycznych wartości. Ruch ten przechodził dwie fazy. W pierwszej fazie, pod przewodnictwem Williama Morrisa, inspirację czerpano z natury. Częstymi motywami były ptaki, rośliny, zwierzęta. W drugiej fazie, zaczęto wykorzystywać ruch i kształty bardziej egzotyczne, związane z istotami mistycznymi. Utopijne poglądy uległy modyfikacji w konfrontacji z życiem i zaczęły pojawiać się bardziej abstrakcyjne formy. Do przedstawicieli 2 fazy zaliczyć możemy Arthura Mckmurdo, Williama De Morgana.

W okresie ruchu Arts and Cratfs, jego twórcy zaczęli zakładać własne cechy i warsztaty rzemieślnicze, by wymieniać się poglądami i pomysłami oraz kształcić swój warsztat. Do najsłynniejszych należały: Guild and School of Handicraft (Wielkia Brytania), The Society of Arts and Crafts (Stany Zjednoczone, Boston), Warsztaty Wiedeńskie (Austria), a w Polsce Warsztaty Krakowskie. Brytyjska gildia do 1893r. wydawała również własne czasopismo The Hobby Horse.

Nazwa nurtu wzięła się z zorganizowanej w Londynie w 1888r. wystawy „The Arts and Crafts Exhibition Society”, na której przedstawiono rezultaty pracy różnych gildii m.in. The Centry Guild, The Art. Workers Guild. Ruch Arts and Crafts wpłynął nie tylko na wzornictwo, design lecz również na architekturę, rzeźbę, grafikę i fotografię.

Podsumowanie:

Ruch Arts and Crafts stawiał na estetykę, prostotę formy i jakość wytwarzanych produktów. Propagował tradycyjną produkcję rzemieślniczą i rękodzielnictwo. W praktyce większość wyrobów była zdecydowanie za droga dla przeciętnego obywatela, nie mniej jednak nurt ten wpłynął na rozwój estetycznego wzornictwa i położył podwaliny pod modernizm, Bauhaus.

Przedstawiciele ruchu:

William Morris, Ch.R. Ashbee, F.M. Brown, W. Burgess, E. Burne-Jones, W. Crane, A.H. Mackmurdo, A.W.N. Pugin D.G. Rossetti, R.N. Shaw, Ch. Voysey, Ph. Webb i in.


Ruch Arts and Crafts powstał w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na masową produkcję, zapoczątkowaną przez rewolucję przemysłową, głosząc program odrodzenia sztuki i rzemiosła. Przedstawiciele tego nurtu, zainspirowani ideami angielskiego pisarza Johna Ruskina, pragnęli zwalczać eklektyzm, przesadną dekorację i produkcję przemysłową, którą prezentował styl wiktoriański. Uważano, że rewolucja przemysłowa poprzez masową produkcję doprowadziła do upadku gustu, osobowości i moralności ludzi. Arts and Craft spowodował powrót to wyrobów wykonywanych ręcznie, rzemiosła artystycznego. Miejsce wyrobów przeładowanych ornamentyką zaczęły zajmować formy prostsze, o dużych gładkich powierzchniach i linearnych kształtach, gdzie motywy często były zaczerpnięte z natury.


Comment now!Trackbacks